Tryghed

Fældning 

Al fældningsarbejde udføres af personer der er uddannet på Skovskolen i Nødebo.

Forsikring

Vores arbejde er dækket af en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på kr 10 mio.


Miljø

Vi anvender udelukkende de mest miljøvenlige olieprodukter til vores maskiner.

18208308631150164.jpg