top of page

Fældning

Hvis der er plads

Hvis der er plads til at træet lægges ned i sin helhed, fældes træet ved roden, Træet kan typisk styres til at falde inden for en vinkel på +/- 3 grader.

 • Opkiling
  Hvis træet hælder svagt anvendes kiler, for at tvinge det til at falde i den ønskede retning.

 • Indtrækning
  Hvis træet hælder kraftigt, og der kan etableres et egnet forankringspunkt, anvendes et spil (reb- eller stålwirespil med en trækkapacitet op til 5 ton) til at trække træet i den ønskede retning.

Hvis der ikke er plads

Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker.

 • Nedfiring
  Hvis det ikke er muligt at lade større grene falde til jorden (de kan fx forvolde skade på bede og buske), kan grenene fires kontrolleret ned på jorden ved brug af reb.
  Denne teknik er mere arbejdskrævende, og kræver desuden en yderligere "jordmand" til at styre nedfiringen.

 • Nedfiring via rebbane
  Hvis der under træets krone findes fx bygninger, kan det blive nødvendigt at foretage nedfiring af større grene og stammestykker via en rebbaneteknik, så de dermed lander et stykke fra træet.Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker.

bottom of page